Vår metod

Om den pågående börsoron

Ett meddelande från Lifeplans VD Karl Erlandzon:
Så resonerar vi kring Coronavirusets effekt på aktiemarknaden

Ingen del av samhället förblir opåverkad av det pågående Coronavirusutbrottet, och vi behöver alla göra vad vi kan för att minska smittspridningen. Med virusutbrottet följer också en ekonomisk turbulens, som självklart skapar en stor oro för såväl företag som privatpersoner. Vi på Lifeplan följer noga hur de finansiella marknaderna påverkas. Här nedan förklarar vi hur vi resonerar kring det nuvarande läget, och varför vi rekommenderar att sitta stilla i båten. I en situation som denna gäller det att lyssna mer på forskningen än på magkänslan. Precis som vi på Lifeplan alltid gör.

Utvecklingen kan gå snabbt

Den nedgång som vi har sett beror inte på irrationell panik, utan på faktiska förväntningar om sämre tider. Att utbrottet kommer att få negativa konsekvenser är något som marknaden omedelbart tar hänsyn till, och det är därför som utvecklingen kan gå snabbt när ny information framkommer. Det man ska komma ihåg är att marknaden omedelbart prisar in ny information i aktiekurserna och att ingen kan förutspå hur kurserna kommer att utvecklas den närmsta tiden.

Därför lönar det sig inte att försöka förutspå marknaden

Forskning visar att de fondförvaltare som försöker förutspå marknaden, och öka respektive minska risken beroende på sina förväntningar, i genomsnitt tappar i riskjusterad avkastning jämfört med en passiv strategi, där man behåller innehaven i upp- och nedgång. En förvaltare måste nämligen gissa rätt i 70% av fallen för att detta ska vara lönsamt. Den bästa strategin för professionella förvaltare är alltså att behålla de innehav man har och undvika att försöka förutspå marknadens upp- respektive nedgångar.

Rädsla leder till ett vanligt investeringsmisstag

Detsamma gäller naturligtvis även privatpersoner, som ju har ännu sämre möjligheter att förutspå marknadsutvecklingen. Ett vanligt investeringsmisstag som privatpersoner gör är att helt gå ur aktiemarknaden efter en större nedgång, för att sedan återkomma efter att marknaden har vänt upp igen. Ett tydligt exempel var finanskrisen 2008, då många privatpersoner gick ur aktiemarknaden efter nedgången och sedan var för sena med att gå in igen när marknaden vände. Även om det går emot magkänslan så är alltså det rationellt bäst att sitta still i båten och inte överreagera vid börsturbulens.

Vi kontaktar dig om du behöver justera ditt sparande

Det är därför som vi rekommenderar våra kunder att behålla de investeringar som vi har rekommenderat. Vi analyserar hela tiden marknaden och kommer att kontakta dem som bör göra justeringar i sitt sparande.

Lifeplan anpassas till din situation

Om du trots detta vill sänka risknivån i ditt pensionssparande så kan du enkelt göra det genom att logga in på Lifeplan och ändra din riskbenägenhet till ”Mycket låg”. Då kommer vi att ta fram ett placeringsförslag för långsiktigt sparande som är skräddarsytt för dig som vill vara extra försiktig. Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till vår support på telefon 031-10 98 70 eller e-post support@lifeplan.se

Vi hoppas att den här informationen har gett en tydligare bild av hur man som pensionssparare bör tänka när börserna rasar. Det kommer en tid efter viruset, och tills vi är där vill vi att du ska kunna fokusera på andra saker, medan vi fokuserar på ditt pensionssparande.