Vår metod

Krigets påverkan på dina besparingar: Läs om hur Lifeplans VD och grundare resonerar

Kriget i Ukraina lämnar ingen oberörd. Människor flyr en hemsk krigssituation och vet inte när de kan få återse sitt hemland igen. Med kriget följer, förutom en förskräckelse för vad som händer och en oro för att andra länder ska bli indragna, även en ekonomisk turbulens. Lifeplan, som erbjuder individanpassade och vetenskapliga råd till hundratusentals pensionssparare, uppmanar till att ha is i magen. Här förklarar VD och grundare Kalle Erlandzon, doktor i finansiell ekonomi, hur Lifeplan resonerar kring det nuvarande läget och varför rätt riskspridning gör att du förmodligen ligger bättre till än du kanske tror.

Kriget i Ukraina har skakat om de finansiella marknaderna runt om i världen. Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som rasat mest under året (-19%) och dessutom har den svenska kronan försvagats kraftigt mot dollarn (-8%) under samma period. Därför är det inte konstigt att många oroar sig för sitt pensionssparande. Du som har följt råden från oss behöver dock inte vara lika orolig eftersom situationen globalt inte är lika svår som på den svenska börsen.

Förhållandevis stabilt med god riskspridning 

Det är relativt vanligt att den svenska aktiemarknaden och den svenska kronan försvagas vid turbulens på finansmarknaderna. Detta är en av anledningarna till att det är viktigt att alltid sprida riskerna i sitt sparande mellan olika marknader och sektorer. Lifeplan garanterar en god riskspridning för varje kunds pensionssparande och effekten är tydlig i år, då ingen kunds sparande har minskat mer än några procent i värde sedan årsskiftet, oavsett risknivå i placeringarna.

En delförklaring till detta är att aktier i utvecklade marknader såsom USA, Europa och Japan visserligen har sjunkit men inte lika mycket som i Sverige, och att det till stor del har kompenserats av kronans försvagning mot motsvarande valutor. Ett exempel är det amerikanska börsindexet S&P 500 som har minskat 10% i år räknat i lokal valuta (USD), men endast 2% räknat i svenska kronor. När det gäller tillväxtmarknader så har aktier haft en något bättre utveckling under året, och sammantaget har utvecklingen på världens aktiemarknader varit relativt god utifrån en svensk sparares perspektiv. Med det sagt så är framtiden osäker även för globala aktier och dessutom för svensk ekonomi i allmänhet.

Vad ska man göra nu? 

Lifeplan följer noga hur de finansiella marknaderna påverkas av kriget i Ukraina. Kriget och de medförande sanktionerna mot Ryssland har medfört negativa effekter, och marknaden tar omedelbart hänsyn till möjliga ytterligare negativa konsekvenser. Det är därför som utvecklingen kan gå snabbt när ny information framkommer. Något man bör komma ihåg är att marknaden omedelbart prisar in ny information i aktiekurserna och att ingen kan förutspå hur kurserna kommer att utvecklas den närmsta tiden.

Försök inte förutspå marknaden 

Det bästa man kan göra nu är att inte försöka förutspå hur marknaden kommer gå. Forskningen visar nämligen att en fondförvaltare som taktiskt försöker öka eller minska risken och laborera med innehaven, ofta förlorar mer jämfört med en förvaltare som tillämpar en mer passiv strategi. De taktiska besluten att öka respektive minska risken i portföljen behöver nämligen vara rätt i omkring 70% av fallen för att öka den riskjusterade avkastningen. Det lönar sig på sikt att ligga lågt just nu, då allt kan komma att ändras mycket snabbt.

Rädsla är ett vanligt investeringsmisstag

Att agera utifrån känslor av rädsla är inte bra när det kommer till sparande. I en turbulent tid blir många privatpersoner oroliga för hur börsen kommer gå och väljer att sälja sina aktiefonder. Detta är ett investeringsmisstag, som sällan lönar sig. Att sälja sina aktier vid en nedgång, för att sedan återkomma när marknaden vänder uppåt är ingen god idé. Under coronapandemin såg vi ett tydligt exempel på detta, och under finanskrisen år 2008 såg vi ett annat. Många privatsparare sålde av efter nedgången och kom inte in i marknaden igen förrän efter börsen hade vänt upp igen. Det kostade mycket i form av minskad avkastning. Magkänslan kanske säger att du bör agera nu, men det är viktigt att våga lita på forskningen och att agera rationellt – vilket betyder att ha is i magen, sitta still i båten och vänta och se hur saker och ting utvecklar sig.

Lita på Lifeplan – vi hjälper dig 

Lifeplan ger dig oberoende placeringsråd baserat på vetenskapen, vilket innebär att vi kontaktar dig när vi ser att du behöver justera dina placeringar. Vi analyserar hela tiden marknaden och har mångårig erfarenhet av att placera pengar över tid. Vår tjänst bygger på världens främsta forskning. Därför kan du lita på att dina placeringar är i trygga händer, även när det råder krig bara några timmars resväg bort. Vi följer läget kontinuerligt.

Välkommen att ställa dina frågor 

Om du som användare ändå vill ändra risknivån i ditt pensionssparande, kan du enkelt göra det genom att  logga in på Lifeplan. Då kommer vi att ta fram ett placeringsförslag för långsiktigt sparande till dig baserat på dina önskemål. Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till vår support på telefon 031-10 98 70 eller e-post support@lifeplan.se.  

Vänliga hälsningar,
Kalle Erlandzon, PhD
VD Lifeplan 

Publicerad: 10 mars 2022