Klagomål

Klagomål

Din feedback gör oss bättre!

Vid den händelse att du som använder Lifeplans tjänster inte skulle vara nöjd, ber vi dig att snarast dela med dig av din feedback.

Kontakta oss på support@lifeplan.se, så ska vi göra vårt bästa för att du ska bli nöjd.

Om du även efter denna kontakt skulle känna dig missnöjd, kan du lämna ett formellt klagomål. Det gör du genom att skicka epost till:

klagomal@lifeplan.se

alternativt via traditionell postgång till:

Att: Klagomålsansvarig
Lifeplan AB
Första Långgatan 17
413 29 GÖTEBORG
Sverige

Nästa steg

Om du, efter kontakt med vår klagomålsansvarig, fortfarande inte känner dig nöjd, kan du för rådgivningen inom premiepensionen och/eller IPS, få ditt ärende behandlat av Waizer som är ansvariga för denna del av Lifeplans rådgivningstjänst. Läs mer om Waizer och klagomålsprocessen här.

Du har också i alla fall, då du inte känner dig nöjd med vårt svar på ditt klagomål, möjlighet att vända dig till Konsumenternas bank & finansbyrå; en oberoende instans som hjälper kunder inom den finansiella industrin.

Konsumenternas bank & finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm

Telefon: +46 8 24 30 85

Du kan även kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar opartiskt tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Du kan nå dem via deras hemsida eller skicka brev till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm