Vår metod

Hörnstenar

Lifeplan bygger på världens främsta forskning inom livslångt sparande, kapitalallokering, portföljoptimering och investeringsutvärdering inklusive vår egen forskning inom området. Tack vare en avancerad mjukvara får alla Lifeplans användare individuella råd av högsta möjliga kvalitet. Nedan beskriver vi hörnstenarna i vår placeringsrådgivning.

 

1. Sammanställer – helheten är viktig

Har du arbetat i några år är det troligt att du har pension på flera olika ställen. Dels har du din allmänna pension (inkomstpension och premiepension) och troligen även tjänstepension, samt eventuellt ett privat pensionssparande. Har du bytt arbetsgivare har du förmodligen tjänstepension hos flera olika pensionsbolag. Lifeplan sammanställer samtliga delar av din pension i en vy. Detta för att du ska få en bra översikt men också för att vi vet att det är viktigt att se till helheten när vi ger dig placeringsråd. I vissa delar av din pension kan du inte själv välja hur pengarna ska placeras – vi tar dock ändå hänsyn till hur dessa ”låsta” pengar är placerade för att du ska få en optimal balans och riskspridning i din totala pensionsportfölj.

 

2. Skräddarsyr – varje individ är unik

Tillsammans med dig identifierar vi din personliga inställning till risk. En högre risknivå gör att dina pengar växer mer vid ett scenario med god tillväxt på världsmarknaderna, men innebär också att du riskerar att förlora mer om världsekonomin utvecklas negativt.

Utöver din personliga inställning till risk så tar Lifeplan hänsyn till en rad faktorer som din ålder, ditt kapital och din arbetsmarknadssektor. Har du fribrev? Hur ser utbud och rabatter ut inom de försäkringar du har? Osv.

 

3. Förbättrar – oberoende och vetenskapliga placeringsråd

Lifeplan tar inte emot provisioner eller kick-backs från fond- eller försäkringsbolag och vi har inga egna fondprodukter som vi vill sälja. Vår enda agenda är vad som är bäst för dig och din pension.

Våra individanpassade råd är algoritmbaserade och bygger på världens främsta finansiella forskning och på kunskap om hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt. Viktiga faktorer som vi tittar på för att du ska få bästa möjliga pension är:

4. Bevakar löpande

När bättre fondalternativ dyker upp, en marknad utvecklas annorlunda än väntat eller när du får en ny lön så kan du behöva placera om dina pensionspengar. Likaså behöver din risk justeras ner när du närmar dig pension. Lifeplan bevakar allt detta och kontaktar dig via e-post när vi rekommenderar en förändring.