Vår metod

Hörnstenar

Lifeplan är en oberoende tjänst som bygger på världens främsta forskning inom livslångt sparande, kapitalallokering, portföljoptimering och investeringsutvärdering, inklusive grundarnas egen forskning inom området. Kortfattat är det avgifter, riskspridning och marknadens utveckling som påverkar pensionen. Tack vare mjukvara byggd på en avancerad algoritm får Lifeplans användare individuella råd av högsta möjliga kvalitet. Nedan beskriver vi hörnstenarna i vår placeringsrådgivning.

 

1. Sammanställer – helheten är viktig

Har du arbetat i några år är det troligt att du har pension på flera olika ställen. Dels har du din allmänna pension (inkomstpension och premiepension) och troligen även tjänstepension, samt eventuellt ett privat pensionssparande. Om du bytt arbetsgivare, har du förmodligen tjänstepension hos flera olika pensionsbolag. Lifeplan sammanställer samtliga delar av din pension i en lättillgänglig vy. Detta för att ge dig en bra översikt, men också för att vi vet att det är viktigt att se till helheten när vi ger dig placeringsråd. I vissa delar av din pension kan du inte välja hur pengarna placeras. Vi tar dock ändå hänsyn till hur dessa ”låsta” pengar är placerade, för att du ska få en optimal balans och riskspridning i din totala pensionsportfölj.

 

2. Skräddarsydd analys – varje individ är unik

Tillsammans med dig identifierar vi din personliga inställning till risk. En högre risknivå gör att dina pengar växer mer vid ett scenario med god tillväxt på världsmarknaderna, men innebär också att du riskerar att förlora mer om världsekonomin utvecklas negativt.

Utöver din personliga inställning till risk så tar Lifeplan hänsyn till en rad faktorer som din ålder, ditt kapital och din arbetsmarknadssektor. Har du fribrev? Hur ser utbud och rabatter ut inom de försäkringar du har? Och så vidare.

 

3. Oberoende råd för bättre placering

Lifeplan bekostas normalt av din arbetsgivare. Vi tar inte emot provisioner eller kickbacks från fond- eller försäkringsbolag och vi har inga egna fondprodukter som vi vill sälja. Vår enda agenda är vad som är bäst för dig och din pension. Detta innebär att vi, till skillnad från de flesta aktörer på marknaden, uppfyller Finansinspektionens krav på oberoende rådgivning.

Vår tjänst är algoritmbaserad. De råd du får bygger på dina förutsättningar, på världens främsta finansiella forskning och på kunskap om hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt. Viktiga faktorer för att du ska få bästa möjliga pension är:

4. Bevakar löpande

När bättre fondalternativ dyker upp, en marknad utvecklas annorlunda än väntat eller när du får en ny lön så kan du behöva placera om dina pensionspengar. Likaså behöver din risk justeras ner när du närmar dig pension. Lifeplan bevakar allt detta och kontaktar dig via e-post när vi rekommenderar en förändring.