Om Waizer

Tillstånd

Waizer AB och Lifeplan är systerbolag och del av Benifygruppen. Waizer är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva:

Länk till våra tillstånd hos Finansinspektionen hittar du här.

Företagsinformation

Organisationsnummer: 559018-9303
Momsnummer: SE559018930301

Postadress
Box 24101
104 51 Stockholm
Sverige

Besöksadress
Banérgatan 16
115 23 Stockholm
Sverige

E-post support@waizer.se
Telefonnummer 0200 75 15 15

Klagomål

Om du som kund till Lifeplan har ett klagomål, och inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende gällande rådgivningen inom premiepensionen och/eller IPS, har du möjlighet att få ditt ärende behandlat av Waizer som är ansvariga för denna del av Lifeplans rådgivningstjänst. Du kontaktar Waizers klagomålsansvarige antingen genom ett brev till nedan adress eller via e-post.

Att: Compliance Officer Waizer AB (klagomålsansvarig)
Waizer AB
Box 24101
104 51 Stockholm
Sverige

E-post: klaga@waizer.se

Om du efter kontakt med vår klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd, kan du också kontakta Konsumenternas bank & finansbyrå som är en oberoende instans som hjälper kunder inom den finansiella industrin.

Konsumenternas bank & finansbyrå
Box 242 23 104 51 Stockholm
Telefon: +46 8 24 30 85

Du kan även kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Du kan nå dem via nedan adress eller via deras hemsida.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm